Friday, February 4, 2011

ఆ ముగ్గురు !!!!

ఈ పోస్ట్ ముగ్గురు మహారానులకి అంకితం .... వాళ్ళు ఎవరో కాదు ,నా రూం మేట్స్ హాస్టల్ లో....
వాళ్ళలో ఒక అమ్మాయి ని ముదుగా మేము question బ్యాంకు అని పిలుస్తాము ,ఎందుకంటే మనకి అన్ని విషయాలో సందేహాలు వొస్తాయని మాకు తెలియగేసింది ఆ అమ్మాయే కదా ...మా రూం లో అందరికంటే చిన్నది ... సో అందరిని అక్కయా అని ఎంతో ప్రేమ గా పిలిచేది.. అలా వింటుంటే ఆహా మనకి ఎంత respect ఇస్తోందో అని మొదట్లో చాల హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యిపోఎవాళ్ళం ....తర్వాత తర్వాత అక్క..... అనగానే ఒక రకమైన బయం మొదలయింది అందరిలో....ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ప్రశ్నల వర్షం మొదలౌతుంది అని అర్ధం కాబట్టి ....దానికి తోడు శుబ్రం అనే పదాన్ని వాడటం లో దిట్ట .... పొదున్న లేవడమే ౧౦ గంటలకు నిద్ర లేచి dettol తో చేతులు కడుగుతుంది ,,,ఇంతపోదునే ఎందుకు అమ్మ అంటే , బ్రుష్ చేసుకోవాలి కదా అక్కయ అందుకే అని చెపేది ... రాత్రి నిద్రపోయి పోదున లేచే గ్యాప్ లో చేతులకి ఎం అయింది అంటే ....దానికో స్టొరీ చెప్తది...ఇంకా తర్వాత ఒక్కో పన్ను line గా తోముతుందో ఏమో సరిగా 45 నిముషాలు పల్లకి మాత్రమే concentrate చేస్తుంది .. ఇలా చెపుకుంటూ పోతే నేను రెండు రోజులు రాయాలి పోస్ట్....... :)
ఇంకో అమ్మాయి అందరిలోకి పెద్దది , తనకి పెళ్లి అయిపోయింది ..... ఈ మధ్యే జాబు change అయ్యింది ,సో ఇల్లు షిఫ్ట్ అంత టైం పడుతుంది కదా ,సూ కొన్ని రోజులు హాస్టల్ కి వొచింది అనమాట ... ఒకరు క్యూస్షన్ బ్యాంకు అయితే ,ఈ అమ్మాయి ని మేము ఎంతో ప్రేమ గా మదర్ తెరెసా అని పిలుస్తాము ... ఎందుకంటే హెల్ప్ అనకముందే పక్క మనిషికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట...తను తినకపోయినా పక్క వాళ్ళకి కొనిపెడ్తుంది ,అదేమంటే తినకపోతే ఎలా అని పెద్ద క్లాసు ఇస్తాది అనమాట...ఎవరైనా తన దగ్గర డబ్బులు తీస్కున్న వెన్నక్కి తీస్కోదు (నేను తన పేరు చెప్పను , ఆందరూ వెళ్లి డబ్బులు అడుగుదమనే గా )...
ఇంకా హాస్టల్ లో తిండి సంగతి తెలిసిందే కదా ... అందులో మా హాస్టల్ owner పెట్టె తిండి కి ఎం పేరు పెట్టాలో కూడా మాకు తెలియదు ....అలా వుంటుంది ఆ tindi .... ఇంకా ఫుడ్ బాలేని రోజు వాళ్ళ ఆయనకి చుక్కలు చూపిస్తుంది పాపం ..... ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇల్లు షిఫ్ట్ చేయడం ,,, ఇక్కడ నేను చ హస్తున్న తినలేక అంటూ మొదలు పెట్టి ,ఆయనకి ఒక ౧-౨ గంటల పాటు బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంది .. పాపం వాళ్ళ అయన ,నాకో గుతమ బుధుడు గుర్తు వొస్తాడు .... ఇంకా ఆ అమ్మాయికి నిద్ర కూడా తిమింగ్స్ అనమాట.. 11 కి నిద్రపోయి ,ఉదయం 4 కి లేస్తుంది .... 11 అని ఎందుకు అన్నానంటే ,అప్పటి వరకు తన బెడ్ మేధా కుర్చుని వేరే వాళ్ళు టీవీ చూస్తారు ... వాళ్ళని లేవమని కూడా చెప్పడు ... అందుకే మదర్ తెరెసా అనేది మేము ....
ఇంకా మూడో అమ్మాయి వీళ్ళ ముగ్గురికంటే డిఫరెంట్.... ఎందుకంటే క్యూస్షన్ బ్యాంకు క్యూస్షన్స్ అడిగేది తననే ,అలాగే మదర్ తెరెసా కి క్లోజ్ కూడా తనే... సూ ఈ ఇదరి opposite poles ని ఫేస్ చేసేది ఆ అమ్మాయే పాపం ...ఈ పిల్ల పొదున్న భగవద్గీత క్లాసు లు వింటుంది ...తన రోజు అలా మొదలౌతుంది .... క్లాసు జరుగుతున్నంత సేపు ప్రశ్నలు అడగడం కుదరదు కదా (అడిగితే కొడ్తుంది అని తెలుసు ) అందుకే క్లాసు అవ్వగానే మా క్యూస్షన్ బ్యాంకు ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తుంది ... అది దాటుకొని ఆఫీసు కి వెళ్తే అక్కడ తనకి ఆందరూ రకరకాల మనుషులు కనిపిస్తారు ..(ఏంటో పాపం జనాలు ఆందరూ వాళ్ళ ప్రొబ్లెంస్ చెప్తూ వుంటారు, ఈ పిల్ల ఏమో వాళ్ళకి సొలుతిఒన్ దొరికేదాకా టెన్షన్ పడుతూ వుంటుంది ).... ఇంకా తిరిగి వోచాక నిద్ర పోవడానికి ఒక ౨-౩ గంటలు ప్రయత్నించి ,అతి కష్టం మీద నిద్ర పోతుంది (తనకి పిన్ డ్రాప్ silence వుండాలి అనమాట,hostels లో కష్టం కదా సో ఇలా పాట్లు పడుతూ వుంటుంది )

ఇంకా ఇలాంటివి చాల చెప్తాను ...... స్టే tuned .....


A day without laughter is a day wasted..................

Thursday, February 3, 2011

నేను ... నా తమ్ముడు... వాడి వేషాలు ...

ఇది అందరు తప్పకుండా తెలుసుకోవలసిన కథ ,ఎందుకంటే మనిషి లైఫ్ లో vunn అన్ని phases ఈ కథలో వుంటాయి .
నాకు సాదారణంగా చిన్నప్పటి విషయాలు అంత గుర్తు వుండవు (అంటే short term memory అనమాట,ఇప్పుడు ORANGE సినిమా చూసాక అది కూడా పోయింది అనుకోండి) , అందుకే అప్పటి విషయాలు చాల తక్కువే గుర్తువున్నాయి నాకు ,... అప్పట్లో నేను స్కూల్ లో చదువుకునే రోజుల్లో ఎవరైనా బాగా చదివేవాళ్ళు వుంటే వాళ్ళని తెగ admire చేసేదాన్ని(ఒక చదువు మాత్రమే కాదు extra curriculum acitivities కూడా consider చేసేదాన్ని అన్డోయ్) ,అది నాకన్నా చిన్నవాల్లైన ,పెదవాల్లైన సరే ...దేవుడు మనకి కొంచెం ఐన అలంటి టాలెంట్ ఇస్తే బాగుండు అని అనుకుంటూ వుండేదాన్ని(అంటే మన వల్ల కానీ పనులు అన్ని దేవుడు ఇవ్వలేదు అనుకోవడం మానవుని సహజ లక్షణం కదా ) . అలా మా స్కూల్లో ఒక ముగ్గురూ నలుగురో వుండేవాళ్ళు ....నేను admire చేసేవాళ్ళు .... ఒకతను మాకన్నా 2yrs పెద్ద,స్కూల్ లో prayers conduct చేసేవాడు ,sort అఫ్ స్కూల్ representative అనమాట , అంత పెద్ద క్రౌడ్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు , గ్రేట్ అనుకునే దాన్ని(అంటే ఇలాంటి విషయాల్ని కూడా admire చేస్తనన్మాట అలా ఆ లిస్టు లో ఒకడు వున్నాడు(నాకు దేవుడు ఇచిన తమ్ముడు అనమాట . ,ఇప్పుడు వీడి గురించి వినండి .... :)
నాకు తెలిసి ఎప్పుడు చదివినట్లు కనిపించేవాడు కాదు ,కానీ తెగ చదివేవాడు అని అప్పట్లో నా ఫీలింగ్ , అంటే ఎప్పుడు క్లాసులో ఫస్ట్ ఉండేవాడు అని అల అనుకునేదాని(కానీ కాదంట oneday batting అక్క అని ఈమధ్యే చెప్పాడు ) , ఇంకా తెగ అల్లరి చేసేవాడు కూడా , ఇందాక చెప్పినట్లు నాకు అలా పిల్లలు అన్ని రంగాల్లో ముందుంటే (కొంచెం heavy గ వుంది కదా ,ఫ్లోలో వొచింది ,folllow ఔతున్నా ) భలే నచేసేవాళ్ళు ,ఇంకా ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మేము ఒకే బెంచ్ లో కూర్చునే వాళ్ళం (అంటే మా స్కూల్లో డిఫరెంట్ క్లాస్సేస్ వాళ్ళని ఒక బెంచ్ లో కుర్చోపెట్టేవాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ) ..... ఇంకా స్కూల్ బస్సులో కూడా మేమంతా ఒకేచోట కుర్చోనేవాళ్ళం ,విపరీతమైన అల్లరి కూడా చేసేవాళ్ళం అని నా ఫీలింగ్ ...అలా అలా రోజులు గడిచిపోయాయి , నా 10th క్లాసు అయిపోయింది .తర్వాత ఒకే ఊరిలో వున్నా కూడా మేము పెద్దగా కలిసింది లేదు మధ్య మధ్య లో ఎప్పుడైనా కలిస్తే ఏదో సోది మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ...తర్వాత నేను నా b .tech కోసం హైదరాబాద్ పట్టణంలో ప్రవేశించాను ... తర్వాత ఎప్పటికో నాకు ORKUT పుణ్యమా అని ID దొరికింది..అలా చాటింగ్ స్టార్ట్ చేసాము ... నాకు తెలిసినప్పటి enthu ఇప్పుడు లేదు... దేవుడా అంటూ ఎప్పుడు ఏదో ఒక కంప్లైంట్ చెప్తూనే ఉండేవాడు , నేను వాడిని వేరేలా expect చేశాను .. ఇపాటికి వీడు ఎంత పెద్ద కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉంటాడు .... ఇంకా అలాగే కాలేజీ topper ఏమో అని ఏదేదో అనుకునాను .. ఇక్కడ అంత రివర్స్లో వుంది ... ఓరి దేవుడా ,అంత active గా వుండే పిల్లలు కూడా ఇలా అయిపోతార అని అనుకున్నాను. విషయం ఏంటి అంటే వాడికి కనిపించే ప్రతిది ఒక ప్రాబ్లంగానే చూసేవాడు , తను చదివే చదువు నుండి ,తినే తిండి అన్ని అన్ని తనకి ప్రొబ్లెంస్ లాగే కనిపిస్తున్నాయి అని అర్ధం అయింది . చిన్నపుడు 100 % attendance వుండేది ,కాలేజీ కి వోచాక అది minimum కన్నా తక్కువ అనమాటకాలేజీ లో running notes రాయమని చెప్పారంట ,అది కూడా వాడికి ప్రాబ్లం , అదేమంటే స్కూల్ లాగా ఏంటి అంటాడు ....ఇలా ప్రతిచిన్న విషయాన్ని బూత అద్దంలో పెట్టి చూసి విపరీతంగా టెన్షన్ పడిపోయేవాడు .... ఒక్కోసారి వాడి మాటలు వింటే మనం కూడా ఇన్ని ప్రోబెల్మ్స్ (అంటే మాములుగా మనకి అవి ప్రొబ్లెంస్ కావు ,వాడితో కాసేపు మాట్లాడితే మనకి కూడా అన్ని ప్రొబ్లెంస్ లానే అయిపోతాయి )వున్నాయి గా అని లేనిపోనివి ఆలోచిన్చేసే లా చేసేవాడు . విషయం ఏమిటి అంటే వాడు అల ఆలోచించి టైం వేస్ట్ చేసుకొని ,హెల్త్ పాడుచేసుకొని ,చదువు మానేసి వేదవ లా తయారు అయ్యాడు .కానీ సినిమా లు చూడడం ,క్రికెట్ మ్యాచ్లు ,ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడం ఇవన్ని మాత్రం ఏమి మానలేదు .అబ్బాయిలు ఆందరూ వెదవలు అని ఆ నిమిషం నేను declare చేశాను .లేకపోతే దేనిమీద ఇంట్రెస్ట్ వుండడం లేదు అనే వాళ్ళకి సినిమా లు క్రికెట్ ఇవన్ని ఎలా ఫాలో ఔతారు ???అప్పుడు నాకు ఇదంతా తెలియదు కదా ,పాపం వీడు ఇలా తిండి తిప్పలు మానేసి అలా సున్యం లో చూస్తూ బ్రతికేస్తున్నాడు అని తెగ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని .ఇది కాకుండా ఒకసారి ఎప్పుడో వాళ్ళ parents ని కలిసినప్పుడు నాకో విషయం చెప్పారు , వీడు చాలా నిదానమమ్మ ,ఏదైనా కావలి అన్నా కూడా అడగడు.... నేను తీసుకొని వెళ్లి ఇచేదాక డబ్బులు కూడా అడగడు ....ఎ విషయం ఇంట్లో చెప్పడు,తనలో తనే బాధపడిపోతాడు అంటూ ఒక గౌతమ బుధుడు మా అబ్బాయి అని నాదగ్గర తెగ బాధ పడిపోయారు . వాడు ఇమేజ్ అలాంటిది మరి మా ఊర్లో ... కాని వాడు ఇలా అయిపోవడానికి కారణాలు మాత్రం అనేకం ... ఆ అనేకానేక కారణాలు నేను ఇక్కడ లిస్టు చేస్తే పెద్ద పుస్తకం ఔతుంది,నాకు దాన్లో కొన్ని valid అనిపించినవి కూడా వున్నాయి అనుకోండి .... ఏమనుకున్నాడో ఏమో ఒకసారి సడన్ గా ఎక్కడికో వెళ్ళాడు ,వాడి బాషలో మనసుకి నచింది చేయటం అంట , మన బాష లో ఇంట్లో చెప్పకుండా ఒక ఇండియా wide టూర్ కి వెళ్ళాడు అనమాట,అది కూడా ఎగ్జామ్స్ కి ౩ రోజుల ముందు , దీనితో ఎక్కడలేని టెన్షన్ అందరికి , వాడు మాత్రం హాయిగా jab వే met సినిమాలో లాగా అన్నిరకాల transportations ని హాయిగా ఎంజాయ్ చేసి ,తను చూడాలి అనుకున్న places అన్ని చూసేసి ప్రశాంతంగా ఇంటికి చేరాడు ... దారిలో వాడు ఎవరెవర్ని కలిసాడు ,వాళ్ళ దగ్గర ఏమో నేర్చుకున్నదంతా వినే ఊపిక మీకు వుంటే వాడి చేత పుస్తకయం వేయించ వోచు ...(అంటే ఎక్కువ నేర్చుకున్నాడు అని అర్ధం)....... ఇన్ని రోజులు ఇంతమంది కలిసి చెప్పినా వాడికి ఏమి బుర్రకి ఎక్కలేదు ...ఎప్పుడు ఏదో కోల్పోయిన వాడిలా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ....అలాంటిది అలా దేశాన్ని చుట్టి వోచేసరికి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాడట ...... ఏదైతే ఏంటి ఒక ౩రోజులు తర్వాత ఇంటికి చేరాడు ...అప్పుడు నేను అయితే ఒక రూం లో పడేసి చిత్తకోట్టండి ,ఇంకోసారి చెప్పా పెట్టకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళడు అని వాళ్ళ నాన్న కి సలహా ఇదం అనుకున్న ...కాని ఎందుకు లే ఎలాగో ఇంటికి చేరాడు కదా అని అందరం ఊపిరి పిల్చుకున్నం ......ఇలా అందర్నీ ఇన్ని సంవత్సరాలు విసిగించి ,వాడు బాధ పడి చివరికి ఇప్పుడు ఒక మంచి కంపెనీ లో ఉద్యోగం కూడా తెచుకున్నాడు (మరి తెలివిగల వాడు కదా) .వాడు ఇప్పుడు hero అయిపోయాడు ,జనాలో పిచ craze అనమాట....వాడు కూడా wanted లిస్టు లో చేరిపోయాడు . ...

ఇంకా వుంది.......... :)