Friday, July 30, 2010

రక్తదానం!!!

నేనేదో రక్తదానం గురించి స్పీచ్ చెప్తున్నాను అనుకోవోదు , నాకు దానికి ఒక చిన్న relation వుంది .....

నాకు ఎందుకో కాలేజీ డేస్ నుండి బ్లడ్ donate చేయాలి అనేది తీరని కోరికగా వుండేది .... నా కోరిక తీర్చడానికే ఏమో మా కాలేజీ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు పెట్టేవాళ్ళు ...అల ఫస్ట్ year లోమొదటి సాహసం చేసాం . నాతోపాటు ఇంకో అమ్మాయి కూడా వుండేది .దానికి నాకన్నా ఎక్కువ పిచ్చి ..... కాని విషయం ఏమిటి అంటే మా క్లాసు మొత్తంలోబ్లడ్ ఇవడానికి పిలిస్తే మేము ఇద్దరమే వుండేవాళ్ళం ....మేము ఇలా names ఇవగానే మా administrative ఆఫీసర్ ఒకడు ఉండేవాడు , మమల్ని fullగా పొగిడేవాడు .....అందర్నీ ఒకరకంగా తిట్టేవాడు కూడా అనుకోండి ...ఇంకా మావాళ్ళంతా మమల్ని శత్రువుల్ని చూసినట్లు చూసేవాళ్ళు ....కొంచెం బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మాదగ్గరికి వచ్చి ,ఎందుకే మీకివన్ని?? అంటూ బుధి చెపటానికి ప్రయత్నిచేవాళ్ళు ....
అసలే మేము మా sir పొగిడేసరికి ఆంజనేయస్వామిలా ఉబ్బిపోయి ఆకాశం లో కూర్చొని ఎవరిమాట వినేవాళ్ళం కాదు ,ఇంకా వాళ్ళ మాటలు ఎందుకు చెవికి ఎక్కుతాయి చెప్పండి ...
ఇంకా అసలు రోజు రానేవోస్తుంది .... ఆ రోజు అందరు మమల్ని యుదానికి వెళ్ళే సైనికుల్ని చూసినట్లు చూసేవాళ్ళు ..మేము ఇచే buildup అలాంటిది ... అక్కడికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ చేసేపని weight చెక్ చేస్తారు , తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్ , ఇవన్ని చేసాక మనం బ్లడ్ ఇవోచూ లేదో డిసైడ్ చేస్తారు ,ఫస్ట్ టైం కదా , చాలహ్యాపీ గా వాడు చేసే అడ్డమైన టెస్ట్అన్ని చేయించుకున్నాం .... ఫైనల్ గా వాడు వచ్చి , ఇద్దర్ని పోమన్నాడు , ఇదరికి పట్టలేనంత ఏడుపు వోచేసిందంటే నమ్మండి , విషయం ఏంటో వాడు చెప్పక ముందే వాడిని బ్రతిమాలడం మొదలు పెట్టం .... ఎలాగైఅన బ్ల్లోడ్ తీస్కోమని ...
వాడేమో మీ దగగ్ర తీస్కోకుడదు అని కదమ్మా ,నీకేమూ weight తక్కువ వుంది ,ఆ అమ్మయికేమూ బ్లడ్ తక్కువగా వుంది , మీరు మా requirements కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అన్నాడు .... ఐన మేము వినకుండా వాడిని అడుగుతూనే వున్నాం ..... అసలు విషయం ఏమిటి అంటే ,ఇప్పుడు బ్లడ్ ఇవ్వకుండా వెనక్కి వెళ్తే మా క్లాసు లో పరువు పోతుంది .వాళ్ళు మాముల్గా చూడరు మమల్ని ...
ఎంత బ్రతిమాలిన వాడు మమల్ని బయటకి పోమ్మనాడు ..... అప్పుడు అదే administrative ఆఫీసర్ వచ్చి మమల్ని ఒకరకం గా చూసి వెళ్ళిపోయాడు ....నిన్న అంత పోగిడినావాడే ఇలా చూస్తున్నాడు ,క్లాసులో postition ఎలా వుంటున్దూ దేవుడా అనుకుంటూ వెళ్ళాం , అప్పటికే Tv9 న్యూస్ లా అందరికి చేరిపోయింది , అప్పుడు మేము సైనికుల్ల వెళ్తే ,ఇప్పుడు వాళ్ళు సైనికులలా మమల్ని పాయింట్ చేయడానికి రెడీ గా కూర్చున్నారు ..... మేము సేత్రువుల్ల లోపలి వెళ్ళాం , ఫస్ట్ టైం మా క్లాసు మాకు యుద్దభూమిలా కనిపించింది .....మేము లోపలి ఎంటర్ అవ్వగానే pindrop silence .. హమ్మయ్య అనుకోని వెళ్లి మా ప్లేసులో కూర్చున్నాం , ఇంకా ఒక అమ్మాయి వెళ్లి డోర్ క్లోజ్ చేసి వొచింది ..next సీన్ నేను చెప్పలేను ,మీరే ఊహించుకోండి ......

Wednesday, July 21, 2010

నేను ... టీవీ !!

మా హాస్టల్ లో అందరికి నేను బాగా తెలుసు , ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చూసిన హల్ల్లోనే కాబట్టి ....
హాల్ లో ఎందుకమ్మా నీకు రూం ఇవ్వలేద అని మీరు అడగొచ్చు ..... అసలు విషయం అది అక్దు, మా హాస్టల్ లో అందరికి కలిపి ఒకే టీవీ వుంది కాబట్టి , ఆ టీవీ హాల్ లోనే aవుంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అక్కడే కుర్చుంటాను ...

నాకు ఎందుకూ చినప్పుడు నుండి టీవీ చూడడం బాగా అలవాటు ,ఎంత అంటే , ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాకూడా టీవీ చూస్తూనే వుండేదాన్ని ,ఇంట్లో వాళ్ళు ఊరుకోరు కదా,కాసేపు టీవీ ఆపేసి చదువుకోవే అని చెప్తువుందేవాళ్ళు ......
నేను ఎంతో తెలివిగ చదువుకోవడానికి టీవీ ఆఫ్ చేయడం ఎందుకు ?? నేను టీవీ చూస్తూ కూడా చదువుకోగాలను అని బుక్ ముందు పెట్టుకొని మరి చూసేదాన్ని ,కాదు కూడదు అని వాళ్ళు టీవీ ఆఫ్ చేస్తే , కాసేపు బుక్ తీసేదాని ,నాకు చుట్టూ ప్రశాంతంగా వుంటే ,అంతే ప్రశాంతంగా నిద్రపోఎదాన్ని ......
కాబట్టి టీవీ ఆఫ్ చేస్తే ఇది అసలు చదవదు అని మావాళ్ళు అర్ధం చేసుకుని నీ చావు నువ్వు చావు అని వోదిలేసారు ...

అల టీవీ మాత్రమే ముక్యమైన agendaa గా పెట్టుకొని ,అల అలా ఇంజనీరింగ్ వరకు complete చేసాను ...

ఇప్పుడు చదవమనే వాళ్ళు లేరు,చదివేది లేదు , కాబట్టి హాయిగా టీవీ చూస్తూ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను .. ఈ మధ్య నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయిలు కూడా తెలుగు సినిమాలు బాగా చూస్తున్నారు ,అది కూడా నా పుణ్యమే అనుకోండి ....వాళ్ళకి ఎక్కడ అర్ధం కాదో అని నేను స్టొరీ shortcut లో చేపెస్తాను , అక్కడినుండి వాళ్ళకి enthu ఎక్కువ అయిపోయి ప్రతి డైలాగు ఏంటి అని అడుగుతారు , నేను frame తో frame అన్ని సీన్ లు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడమ స్టార్ట్ చేసాను.... ఇలా మొదలుపెట్టిన కొన్ని రోజులకి తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు సినిమా వొస్తుంటే చూడడం మానేశారు .....ఇంతకి కారణం తెలుసుకుందామని వాళ్ళని పిలిచి అడిగితే ,మేము తెలుగు సినిమా ని ఇంగ్లీష్ దుబ్బింగ్ తో చూడలేము మమల్ని వొదిలెయ్ తల్లి అని చెప్పారు (మీకు matter అర్ధం అయిందా ?? )

Friday, July 16, 2010

సంధ్య ..!!!
ఈ పేరు అంటే నాకు చాల ఇష్టం , ఎందుకంటే అది నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళ పేరు ...ఎందుకో ఆవిడ జీవితంలో అన్ని కష్టాలే వున్నాయట...ఎప్పుడు నా పేరులాగే నా జీవితం కూడా అయిపోయింది అని బాధపడుతూ వుండేది ...ఆవిడ బాధపడినట్లుగానే ఆవిడ జీవితం అర్దాంతరంగా అస్తమించేసింది .
సూర్యుడు ఒక చోట అస్తమించిన ఇంకోచోట వెలుగును పంచుతడంతా , అలాగే ఆవిడ జీవితం కూడా ఒక చోట అస్తమించిన ,వేరే ఎక్కడో ఉదయించి , అందరికి వెలుగుని పంచుతూ వుండాలి కోరుకుంటున్నాను ....

Thursday, July 15, 2010

నేరము ...శిక్ష.!!

మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే దేవుడు తప్పకుండ శిక్షిస్తాడంట .....అని ఎప్పుడు మా అమ్మమ్మ చినప్పుడు చెప్తూ వుండేది.అప్పుడు తెలిసి తెలియని age లో , ప్రపంచం లో ఇంత మంది వుంటారు కదా ,అందర్నీ దేవుడు ఎలా చూస్తూ ఉంటాడు అని ఒక వెర్రి question అడిగేదాన్ని ......
అప్పట్లూ నాకో ఆలోచన కూడా వుండేది ..... దేవుడు నిద్ర పోఎపుడు మాత్రం ఎవరు ఎన్ని తప్పులు చేసిన పర్లేదు అనమాట అనుకునే దాని .....అందుకే ఇంట్లో ఏదైనా తినేవి అడగకుండా తీస్కోవాలి అంటే,దేవుడు ఫోటో లు లేని చోటు చూసి అక్కడవి మాత్రమే తీస్కోనేదాన్ని(ఎందుకంటే నేను చేసేది తప్పు అని తెలిసిన , స్వీట్స్ తినాలి కాబట్టి దేవుడు చూడకుండా చేసేదాన్ని ) ....
ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం కదా ...అసలు విషయం ఇప్పుడు అర్ధం అయింది ,దేవుడు అన్ని చూడలేదు కదా పాపం ,అందుకే మనకి మనసాక్షి అనేదాన్ని ఇచాడు ...కనీసం దేవుడైన పోనిలే పాపం పిల్ల అని ఏదైనా వోదిలేస్తాదేమో కాని,మన మనసాక్షి మాత్రం నిద్ర కూడా పోదు , ఏదైనా తప్పు చేస్తే ,నువ్వు తప్పు చేసావ్,అల ఎలా చేస్తావ్ అసలు ,అంటూ ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి తిడుతూ ,అది నిద్రపోదు మనల్ని నిద్రపోనివదు ......
అమ్మో దేవుడికి ఎన్ని తెలివితేటలో చూడండి ..... అందుకే దేవుడయదేమూ !!!

Friday, July 9, 2010

మధురం... మధురం....

మధురం ...మధురం..... ఈ పాట అంటే నాకు చాల ఇష్టం .. అలాగని నేనేమి పాట ఇక్కడ రాయడం లేదు ..
ఎందుకో నాకు ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితాన్ని తలుచుకుంటుంటే,నా మేధా నాకే జాలి వేసేస్తోంది ...... ఎలా వుండేదానివి ,ఎలా అయిపోయావు అని నన్ను నేనే ఊదర్చుకుంటూ వుంటాను
చిన్నగా వున్నపుడు ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తూ వుంటే , పక్కన పెద్దవాళ్ళని చూసి ,వీలపని ఎంత హాయిగా వుందో ,ఎప్పుడు ఇంట్లోనే వుంటారు ,చదవాల్సిన పని లేదు, ఎగ్జామ్స్ ,punishments , uniform ,షూస్ ,రూల్స్ ,హోమేవోర్క్ ఏమి వుండవు ......... హాయిగా హాయిగా వుంటారు అనుకునేదాన్ని ...... త్వర త్వరగా నేను కూడా పెద్ద గా అయిపోయి వాళ్ళలా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకునేదాన్ని ...

ఇప్పుడు పేదవాళ్ళం అయిపోయాం ,కాని అప్పుడు వున్నా ఆనందం ఇప్పుడు అసలు లేదు , అప్పుడు మన తిండి గురించి మనం పట్టించోకోవాల్సిన పనిలేదు ,చక్కగా అమ్మ ముదలు కలిపి ,బ్రతిమాలి తినిపించేది ....అప్పుడు ఈ అమ్మ ఎందుకిల చేస్తోంది ,హాయిగా నిద్రపోతోంటే ఎందుకు లేపింది ఇప్పుడు అన్నం పెడ్తోంది ,ఈ అమ్మకి ఏమి పనిలేదు అనుకొని ఎద్చుకున్తూనే తినేదాని ,కాని ఇప్పుడు తినకుండా నిద్రపోతే మనల్ని తినమనేవాళ్ళు లేరు , పాపం పిల్ల అని నిద్రలేపి తినిపించేవాళ్ళు లేరు ..... అలాగే తినకుండా నిద్రపోతే అర్ధరాత్రి ఆకలితో నిద్రలేచినపుడు అర్ధమౌతుంది అమ్మ అంటే ఏంటో... చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇలాగె పడుకోనిస్తే అప్పుడే తెలుసుకునేవాళ్ళం కదా ....అన్నం విలువ ,అమ్మ మనసు ........
సాయంత్రం స్కూల్ నుండి రాగానే , మా ఊర్లో వున్నా పిల్లలందర్నీ పోగేసి ఆటలు ఆడేవాళ్ళం, ఎంతసేపు ఆదేవల్లమో మాకే తెలియదు ...ఇప్పుడు చూడండి ,మనకి టైం దొరకడమే కష్టం , దొరికినా కూడా అది ఏదో ఒక పనిచేయడానికే ఉపయోగిస్తాం ...
కనీసం schools కి halfdays ఆయినా ఉండేవి ,మన ఆఫీసులు కి ఆ పదానికి అర్ధమే తెలియదు , హాయిగా మధ్యానం వోచేసి చింతకాయలు , మామిడికాయలు అని ఇష్టం వోచినట్లు తిరిగేవాళ్ళం , ఎండలో తిరగోదు అని చెప్పే అమ్మ , పోనిలే అడుకోనివ్వు అనే నాన్న , ఇంతలో road పైనుండి వినిపించే ఐస్ క్రీం సైకిల్ వాడి బెల్ , మళ్లీ దానికోసం పరిగేతడం బలే వుంటుంది కదా .....
అల అమ్మే ఐస్ మంచిది కాదు వోదు అని పోట్లాడే అమ్మ , అమ్మ అలానే అంటుంది ,నువెల్లి కొన్నుకో అమ్మ అని డబ్బులిచ్చే నాన్న ....ఆహా !! ఏమి ఆ జీవితం !!!??? ఆ పుల్ల ఐస్ కొనుక్కొని వొచ్చి ఎంతో గర్వంగా నాన్న వొడిలో కూర్చొని ,అమ్మని వెక్కిరిస్తూ తింటుంటే ఆ ఆనందం వర్ణనాతీతం !!
అవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్కడివి .... మనం అల వుందం అన్న ఉండలేము...
అందుకే చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు మధురం మధురం .... ఔనా కదా....

Tuesday, July 6, 2010

radio బూచోడు ,

ఇది చూడగానే బూచాడమ్మా బూచాడు ,బుల్లి పెట్టెలూ వున్నాడు ....అని శ్రీదేవి చిన్నపుడు పాడిన పాట గుర్తొస్తోందా??
అలాంటిదే ఒక సరదా సంగతి వుంది,
మాహాస్టల్ లో అందరం కూర్చొని పిచా పాటి మాట్లాడుతుండగా,ఓ అమ్మాయి తన చిన్ననాటి విషయం ఒకటి చెపింది ..అదే మీకు చెప్తున్నా .....
మా ఫ్రెండ్ కి చిన్నపుడు radio అంటే చచ్చేంత బయం అంట , radio అంటే బయం దేనికి అనేగ మీ డౌట్ , దానికి కూడా ఒక బలమైన కారణం వుంది .....అది విన్నాక మీరు ఒప్పుకోవాలి (బయపడడం లో తప్పు లేదు అని )
:)
అసలు విషయం ఏంటంటే ....

చిన్నపుడు వాళ్ళ ఇంట్లోవాళ్ళకి రోజు radio వినడం అలవాటు అంట, అయితే వార్తలు వోచేప్పుడు ...... మీరు వింటున్నది XXXX వార్తలు ,చదువుతున్నది XXX అంటూ మొదలు పెడతారు కదా ... అలా విన్నపుడు తను చాలా బయపడిపోయి పరిపోఎదంట .... ఎవరో వార్తలు చదివితే నువ్వెందుకు పారిపోవడం అనే డౌట్ మీకు వోచినట్లే నాకు వొచింది
అసలు విషయం ఏమిటి అంటే , వార్తలు వింటున్నారు అని చెప్పగానే .... వీళ్ళకి నేను వింటున్నానని ఎలా తెలుసు ,ఎక్కడి నుండి అయినా నన్ను చూస్తున్నాడేమో (radio లో నుండి ) అని ఆలోచన వోచేదంట ....
వెంటనే మాస్టర్ బ్రెయిన్ తో ఒక ప్లాన్ వేసి , టెస్టింగ్ మొదలు పెట్టేదట ....radioని టెస్ట్ చేయడం ఏంటి అనే కదా మీ డౌట్...
మరి ఎమనుకున్నారు మా .....ని
ఇంతకి టెస్ట్ ఎంటో తెలుసా , radio లో వార్తలు మొదలు అయ్యేముందు ,వెళ్ళిపోయి గోడపక్కన దాకునేదంట , గోడపక్కన ఎందుకు అని అడిగితే ...ఔను , మరి radio వింటున్నామని తెలియకుండా వుండాలంటే అదే కదా చేయాలి..
అంత కస్టపడి దక్కున్నకుడా మల్లి వాడు " మీరు వింటున్నది అని చెప్పేవారట " ఇంకా తన బయానికి అంతులేదు.. అందుకే అప్పటినుండి వార్తలు స్టార్ట్ అవ్వగానే పరిపోఎదంట.....