Thursday, August 19, 2010

రామా కనవేమిరా ...!!

నాకు నిన్న ఒక్క కల వొచింది ...దాన్లో నేను ఒకరోజు గుడికి వెళ్ళాను అంట ....అప్పుడు అక్కడ రాముడు ఒక గట్టుపైన కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడట ,నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి నమస్కరించి , సహజంగా మానవులు దేవుడ్ని చూస్తే వోచే ఆశ్చర్యం ,ఆనందం అన్ని నాలోనూ కలిగాయి ,అవన్నీ ఆయనకి వివరిస్తూ వుండగా , అప్పుడు రాముడు , ఇంకా చాలు అమ్మ అసలు విషయానికి రా అని అన్నాడంట
ఇదేంటి రాముడు నేను ఇంతల చెప్తుంటే అలా అన్నాడు అని తెల్లమొహం వేసుకొని చూస్తుంటే , ఇలాంటి కాకాలు అనీ నేను ఎప్పటినుండో చూస్తూనే వున్నాను , మీరంతా ఏది చేసిన చివరికి మీరు విప్పేది మీ కోర్కెల చిట్టానే కదా !!
అందుకే అసలువిశాయానికి రా అని ముందే అడిగాను అని అన్నదంట రాముడు
అయితే నా మనసులో మాట ఈయనకి ఎలా తెలిసిందో (ఎంతైనా రాముడు కదా ) అని నేను కూడా కొంచెం తెలివిగా అలోచించి ,నేను అందరిలా కాదు , కొంచెం డిఫరెంట్ అని రాముని దగ్గర మంచిపేరు తెచుకోవాలి అని .....బాగా ఆలోచించి ఇలా మొదలు పెట్టాను ...

రామా ,నీ దయ వల్ల నాకు అన్ని వున్నాయి .... కాని నాకు కొన్ని అనుమానాలు వున్నాయి ....వాటిని నువ్వు మాత్రమే తీర్చగలవు మహానుబావ , నా సందేహాలకి సమాధానం చెప్పు అని అడిగాను
అప్పుడు రాముడు ,ఇది ముక్కు ఏది అంటే చుట్టూ తిప్పి చూపినట్లు విషయం పీకుతోంది అని మనసులో అనుకోని , దేవుడ్ని అయిన పాపానికి ఏమి చెప్పిన వినాలి కదా అనుకోని , మొదలు పెట్టమ్మ అన్నాడు...
-> నువ్వు ఏలే రాజ్యం లో ఎందుకీ ఆకలి కష్టాలు ,బాధలు అని అడిగాను ??
ఎప్పుడైతే మనిషి కోపం ,ద్వేషం ,అసూయా,అహం లాంటివి అన్ని లేకుండా బ్రతుకుతారో అప్పుడు ఎవరికీ ఈ కష్టాలో వుండవు , అలా ఎవరైనా వుంది ,వాళ్ళు బాధ పడుతుంటే నాకు చూపించు ,నేను నీ ప్రశ్న కి సమాధానం చెప్తాను అన్నారు .
నువ్వు ఎంత తెలివైన వాడివి రామ అని మనసులోనే అనుకోని , ఇంకో ప్రశ్న అడిగాను

-> పసిపిల్లలు దేవుడితో సమానం అంటారు , మరి ఎందుకు చాల మంది చిన్నపుడే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని పోగొట్టుకొని ,పక్క వాడి దయదక్షిన్యాల కోసం ఎదురు చూస్తూ బ్రతుకుతున్నారు ...
దానికి రాముడు , ఎవరైతే అల ఉంటారో వాళ్ళకి దేవుడే అమ్మ నాన్న ఔతాడు , నేను ప్రత్యేకంగా శ్రద తీసుకొని మరి ,వాళ్ళకి లోటు లేకుండా పెంచుతాను అని చెప్పాడు...

-> రోజు నీకు పూజ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు సుఖంగా ఉంటారా ?
రోజు మీరు నాకో దణ్ణం పెట్టేసి ,దేవుడు అన్ని చూసుకుంటాడు లే ,నేను ఎన్నితప్పులు చేసిన పర్లేదు అని అనుకుంటే మాత్రం తోలుతీస్తాను అని చెప్పాడు,....అమ్మో అనుకున్నాను
దేవుడిపైన బయం భక్తి ,నమ్మకం మూడు వుండాలి , ఏది లేకపోయినా ఆ పూజ వ్యర్థం అని చెప్పాడు ... ఎందుకంటే భయం వున్నవాడు ఒకసారి తప్పుచేసి అది తప్పు అని తెలిస్తే నా దగ్గరికి వ్చీ తప్పు చేసాను ,క్షమించు అని అడిగి ,మరో సారి ఇలా చేయను అని చెప్తాడు ... నిజంగానే అది మల్లి చెయ్యదు కూడా...
అలాంటివాడిని ,అంటే తప్పు తెలుసుకొని సరిదిదుకొనే ప్రయత్నం చేసేవాడిని నేను కాపాడుతాను అని చెప్పాడు.

-> అలాంటప్పుడు మేము ఎ కోరిక కోరుకున్న తీరుస్తావు కదూ ??!!
గాలిలో దీపం పెట్టి గంగానమ్మ నీదే బరం అంటే ఆవిడా మాత్రం ఎం చేస్తుంది .... అది గాలిలో కూడా వెలగాలి అంటే ,నీవు చేయి అడ్డుపెట్టి దానికి సయం చేయాలి ,అలాగే నీవు చేయాలి అనుకున్న ప్రతిపనికి నీవు చేయాల్సిన కృషి నీవు చేసి , ఆపై నామీద బారం వేసి ప్రశాంతం గా వుండు .... నీకు కావాల్సింది కచితం గా జరుగుతుంది , అంతేకాని దేవుడికి చెప్పాము కదా ,ఆయనే చూసుకున్తదులే అని గాలిలోనే దీపాన్ని వొదిలేస్తే ఏమౌతుంది ....నీ కోరికల పరిస్థితి కూడా అంతే అని చెప్పాడు..

ఇంకా ఇలాంటి questions చాలానే అడిగాను ,అవ్వన్నీ మళ్లీ చెప్తాను ....

Tuesday, August 17, 2010

నిద్ర !!!

ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం అనేది గొప్ప వరం .... అని అందరు అంటుంటే ఏంటో పిచి జనాలు అనుకునేదాని కానీ అది నిజం ....

నేను చిన్నపటి నుండి ఫుల్ల్గా నిద్రపోఎదాని , ఎంతలా అంటే చుట్టూ పెద్ద పెద్ద horn లు మోగుతున్న కూడా ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా పడుకునేదాని ..... evening 7 (ఇప్పుడంటే evening అని రాసానుకాని,అప్పట్లో నాకు అది నైట్ ) అయింది అంటే నేను నిద్రలో ఉండేదాని అనమాట ..... 7 తర్వాత నాకు ఈ ప్రపంచంతో పనిలేదు ...హాయిగా నిద్రపోఎదాని . ఇదే నిద్రని ఇంజనీరింగ్ అయ్యేవరకు కంటిన్యూ చేసాను ..... కాని అదేం పాపమో తెలియట్లేదు , ఇప్పుడు మాత్రం చుట్టూ pindrop silence ఉంటేగాని నిద్రపట్టడం లేదు ... ఎ రోజైతే హ్యాపీ గా 7-8 గంటలు పడుకున్తనో ఆ రోజే నాకు పండగ అనమాట .....
ఈ అలవాటు ఎందుకు వోచిందో ,ఎలా వోచిందో తెలియదు..ఎంత నిద్రలో వున్నా ,ఒక్క మెసేజ్ బీప్ కి , ఒక ప్లతే సౌండ్ కి కూడా నిద్రలేవడం అలవాటు అయిపోయింది ...అంతేనా విరమంలేకుండా ఒక 7 గంటలు పడుకుంటే తలనొప్పి వొస్తోంది .ఏంటో ఒక డ్యూటీలాగ నిద్రపోవడం నాకు నచడం లేదు...నిద్రని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి ...ఎలా చెప్మా??

Friday, July 30, 2010

రక్తదానం!!!

నేనేదో రక్తదానం గురించి స్పీచ్ చెప్తున్నాను అనుకోవోదు , నాకు దానికి ఒక చిన్న relation వుంది .....

నాకు ఎందుకో కాలేజీ డేస్ నుండి బ్లడ్ donate చేయాలి అనేది తీరని కోరికగా వుండేది .... నా కోరిక తీర్చడానికే ఏమో మా కాలేజీ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు పెట్టేవాళ్ళు ...అల ఫస్ట్ year లోమొదటి సాహసం చేసాం . నాతోపాటు ఇంకో అమ్మాయి కూడా వుండేది .దానికి నాకన్నా ఎక్కువ పిచ్చి ..... కాని విషయం ఏమిటి అంటే మా క్లాసు మొత్తంలోబ్లడ్ ఇవడానికి పిలిస్తే మేము ఇద్దరమే వుండేవాళ్ళం ....మేము ఇలా names ఇవగానే మా administrative ఆఫీసర్ ఒకడు ఉండేవాడు , మమల్ని fullగా పొగిడేవాడు .....అందర్నీ ఒకరకంగా తిట్టేవాడు కూడా అనుకోండి ...ఇంకా మావాళ్ళంతా మమల్ని శత్రువుల్ని చూసినట్లు చూసేవాళ్ళు ....కొంచెం బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మాదగ్గరికి వచ్చి ,ఎందుకే మీకివన్ని?? అంటూ బుధి చెపటానికి ప్రయత్నిచేవాళ్ళు ....
అసలే మేము మా sir పొగిడేసరికి ఆంజనేయస్వామిలా ఉబ్బిపోయి ఆకాశం లో కూర్చొని ఎవరిమాట వినేవాళ్ళం కాదు ,ఇంకా వాళ్ళ మాటలు ఎందుకు చెవికి ఎక్కుతాయి చెప్పండి ...
ఇంకా అసలు రోజు రానేవోస్తుంది .... ఆ రోజు అందరు మమల్ని యుదానికి వెళ్ళే సైనికుల్ని చూసినట్లు చూసేవాళ్ళు ..మేము ఇచే buildup అలాంటిది ... అక్కడికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ చేసేపని weight చెక్ చేస్తారు , తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్ , ఇవన్ని చేసాక మనం బ్లడ్ ఇవోచూ లేదో డిసైడ్ చేస్తారు ,ఫస్ట్ టైం కదా , చాలహ్యాపీ గా వాడు చేసే అడ్డమైన టెస్ట్అన్ని చేయించుకున్నాం .... ఫైనల్ గా వాడు వచ్చి , ఇద్దర్ని పోమన్నాడు , ఇదరికి పట్టలేనంత ఏడుపు వోచేసిందంటే నమ్మండి , విషయం ఏంటో వాడు చెప్పక ముందే వాడిని బ్రతిమాలడం మొదలు పెట్టం .... ఎలాగైఅన బ్ల్లోడ్ తీస్కోమని ...
వాడేమో మీ దగగ్ర తీస్కోకుడదు అని కదమ్మా ,నీకేమూ weight తక్కువ వుంది ,ఆ అమ్మయికేమూ బ్లడ్ తక్కువగా వుంది , మీరు మా requirements కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అన్నాడు .... ఐన మేము వినకుండా వాడిని అడుగుతూనే వున్నాం ..... అసలు విషయం ఏమిటి అంటే ,ఇప్పుడు బ్లడ్ ఇవ్వకుండా వెనక్కి వెళ్తే మా క్లాసు లో పరువు పోతుంది .వాళ్ళు మాముల్గా చూడరు మమల్ని ...
ఎంత బ్రతిమాలిన వాడు మమల్ని బయటకి పోమ్మనాడు ..... అప్పుడు అదే administrative ఆఫీసర్ వచ్చి మమల్ని ఒకరకం గా చూసి వెళ్ళిపోయాడు ....నిన్న అంత పోగిడినావాడే ఇలా చూస్తున్నాడు ,క్లాసులో postition ఎలా వుంటున్దూ దేవుడా అనుకుంటూ వెళ్ళాం , అప్పటికే Tv9 న్యూస్ లా అందరికి చేరిపోయింది , అప్పుడు మేము సైనికుల్ల వెళ్తే ,ఇప్పుడు వాళ్ళు సైనికులలా మమల్ని పాయింట్ చేయడానికి రెడీ గా కూర్చున్నారు ..... మేము సేత్రువుల్ల లోపలి వెళ్ళాం , ఫస్ట్ టైం మా క్లాసు మాకు యుద్దభూమిలా కనిపించింది .....మేము లోపలి ఎంటర్ అవ్వగానే pindrop silence .. హమ్మయ్య అనుకోని వెళ్లి మా ప్లేసులో కూర్చున్నాం , ఇంకా ఒక అమ్మాయి వెళ్లి డోర్ క్లోజ్ చేసి వొచింది ..next సీన్ నేను చెప్పలేను ,మీరే ఊహించుకోండి ......

Wednesday, July 21, 2010

నేను ... టీవీ !!

మా హాస్టల్ లో అందరికి నేను బాగా తెలుసు , ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చూసిన హల్ల్లోనే కాబట్టి ....
హాల్ లో ఎందుకమ్మా నీకు రూం ఇవ్వలేద అని మీరు అడగొచ్చు ..... అసలు విషయం అది అక్దు, మా హాస్టల్ లో అందరికి కలిపి ఒకే టీవీ వుంది కాబట్టి , ఆ టీవీ హాల్ లోనే aవుంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అక్కడే కుర్చుంటాను ...

నాకు ఎందుకూ చినప్పుడు నుండి టీవీ చూడడం బాగా అలవాటు ,ఎంత అంటే , ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాకూడా టీవీ చూస్తూనే వుండేదాన్ని ,ఇంట్లో వాళ్ళు ఊరుకోరు కదా,కాసేపు టీవీ ఆపేసి చదువుకోవే అని చెప్తువుందేవాళ్ళు ......
నేను ఎంతో తెలివిగ చదువుకోవడానికి టీవీ ఆఫ్ చేయడం ఎందుకు ?? నేను టీవీ చూస్తూ కూడా చదువుకోగాలను అని బుక్ ముందు పెట్టుకొని మరి చూసేదాన్ని ,కాదు కూడదు అని వాళ్ళు టీవీ ఆఫ్ చేస్తే , కాసేపు బుక్ తీసేదాని ,నాకు చుట్టూ ప్రశాంతంగా వుంటే ,అంతే ప్రశాంతంగా నిద్రపోఎదాన్ని ......
కాబట్టి టీవీ ఆఫ్ చేస్తే ఇది అసలు చదవదు అని మావాళ్ళు అర్ధం చేసుకుని నీ చావు నువ్వు చావు అని వోదిలేసారు ...

అల టీవీ మాత్రమే ముక్యమైన agendaa గా పెట్టుకొని ,అల అలా ఇంజనీరింగ్ వరకు complete చేసాను ...

ఇప్పుడు చదవమనే వాళ్ళు లేరు,చదివేది లేదు , కాబట్టి హాయిగా టీవీ చూస్తూ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను .. ఈ మధ్య నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయిలు కూడా తెలుగు సినిమాలు బాగా చూస్తున్నారు ,అది కూడా నా పుణ్యమే అనుకోండి ....వాళ్ళకి ఎక్కడ అర్ధం కాదో అని నేను స్టొరీ shortcut లో చేపెస్తాను , అక్కడినుండి వాళ్ళకి enthu ఎక్కువ అయిపోయి ప్రతి డైలాగు ఏంటి అని అడుగుతారు , నేను frame తో frame అన్ని సీన్ లు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడమ స్టార్ట్ చేసాను.... ఇలా మొదలుపెట్టిన కొన్ని రోజులకి తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు సినిమా వొస్తుంటే చూడడం మానేశారు .....ఇంతకి కారణం తెలుసుకుందామని వాళ్ళని పిలిచి అడిగితే ,మేము తెలుగు సినిమా ని ఇంగ్లీష్ దుబ్బింగ్ తో చూడలేము మమల్ని వొదిలెయ్ తల్లి అని చెప్పారు (మీకు matter అర్ధం అయిందా ?? )

Friday, July 16, 2010

సంధ్య ..!!!
ఈ పేరు అంటే నాకు చాల ఇష్టం , ఎందుకంటే అది నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళ పేరు ...ఎందుకో ఆవిడ జీవితంలో అన్ని కష్టాలే వున్నాయట...ఎప్పుడు నా పేరులాగే నా జీవితం కూడా అయిపోయింది అని బాధపడుతూ వుండేది ...ఆవిడ బాధపడినట్లుగానే ఆవిడ జీవితం అర్దాంతరంగా అస్తమించేసింది .
సూర్యుడు ఒక చోట అస్తమించిన ఇంకోచోట వెలుగును పంచుతడంతా , అలాగే ఆవిడ జీవితం కూడా ఒక చోట అస్తమించిన ,వేరే ఎక్కడో ఉదయించి , అందరికి వెలుగుని పంచుతూ వుండాలి కోరుకుంటున్నాను ....

Thursday, July 15, 2010

నేరము ...శిక్ష.!!

మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే దేవుడు తప్పకుండ శిక్షిస్తాడంట .....అని ఎప్పుడు మా అమ్మమ్మ చినప్పుడు చెప్తూ వుండేది.అప్పుడు తెలిసి తెలియని age లో , ప్రపంచం లో ఇంత మంది వుంటారు కదా ,అందర్నీ దేవుడు ఎలా చూస్తూ ఉంటాడు అని ఒక వెర్రి question అడిగేదాన్ని ......
అప్పట్లూ నాకో ఆలోచన కూడా వుండేది ..... దేవుడు నిద్ర పోఎపుడు మాత్రం ఎవరు ఎన్ని తప్పులు చేసిన పర్లేదు అనమాట అనుకునే దాని .....అందుకే ఇంట్లో ఏదైనా తినేవి అడగకుండా తీస్కోవాలి అంటే,దేవుడు ఫోటో లు లేని చోటు చూసి అక్కడవి మాత్రమే తీస్కోనేదాన్ని(ఎందుకంటే నేను చేసేది తప్పు అని తెలిసిన , స్వీట్స్ తినాలి కాబట్టి దేవుడు చూడకుండా చేసేదాన్ని ) ....
ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం కదా ...అసలు విషయం ఇప్పుడు అర్ధం అయింది ,దేవుడు అన్ని చూడలేదు కదా పాపం ,అందుకే మనకి మనసాక్షి అనేదాన్ని ఇచాడు ...కనీసం దేవుడైన పోనిలే పాపం పిల్ల అని ఏదైనా వోదిలేస్తాదేమో కాని,మన మనసాక్షి మాత్రం నిద్ర కూడా పోదు , ఏదైనా తప్పు చేస్తే ,నువ్వు తప్పు చేసావ్,అల ఎలా చేస్తావ్ అసలు ,అంటూ ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి తిడుతూ ,అది నిద్రపోదు మనల్ని నిద్రపోనివదు ......
అమ్మో దేవుడికి ఎన్ని తెలివితేటలో చూడండి ..... అందుకే దేవుడయదేమూ !!!

Friday, July 9, 2010

మధురం... మధురం....

మధురం ...మధురం..... ఈ పాట అంటే నాకు చాల ఇష్టం .. అలాగని నేనేమి పాట ఇక్కడ రాయడం లేదు ..
ఎందుకో నాకు ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితాన్ని తలుచుకుంటుంటే,నా మేధా నాకే జాలి వేసేస్తోంది ...... ఎలా వుండేదానివి ,ఎలా అయిపోయావు అని నన్ను నేనే ఊదర్చుకుంటూ వుంటాను
చిన్నగా వున్నపుడు ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తూ వుంటే , పక్కన పెద్దవాళ్ళని చూసి ,వీలపని ఎంత హాయిగా వుందో ,ఎప్పుడు ఇంట్లోనే వుంటారు ,చదవాల్సిన పని లేదు, ఎగ్జామ్స్ ,punishments , uniform ,షూస్ ,రూల్స్ ,హోమేవోర్క్ ఏమి వుండవు ......... హాయిగా హాయిగా వుంటారు అనుకునేదాన్ని ...... త్వర త్వరగా నేను కూడా పెద్ద గా అయిపోయి వాళ్ళలా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకునేదాన్ని ...

ఇప్పుడు పేదవాళ్ళం అయిపోయాం ,కాని అప్పుడు వున్నా ఆనందం ఇప్పుడు అసలు లేదు , అప్పుడు మన తిండి గురించి మనం పట్టించోకోవాల్సిన పనిలేదు ,చక్కగా అమ్మ ముదలు కలిపి ,బ్రతిమాలి తినిపించేది ....అప్పుడు ఈ అమ్మ ఎందుకిల చేస్తోంది ,హాయిగా నిద్రపోతోంటే ఎందుకు లేపింది ఇప్పుడు అన్నం పెడ్తోంది ,ఈ అమ్మకి ఏమి పనిలేదు అనుకొని ఎద్చుకున్తూనే తినేదాని ,కాని ఇప్పుడు తినకుండా నిద్రపోతే మనల్ని తినమనేవాళ్ళు లేరు , పాపం పిల్ల అని నిద్రలేపి తినిపించేవాళ్ళు లేరు ..... అలాగే తినకుండా నిద్రపోతే అర్ధరాత్రి ఆకలితో నిద్రలేచినపుడు అర్ధమౌతుంది అమ్మ అంటే ఏంటో... చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇలాగె పడుకోనిస్తే అప్పుడే తెలుసుకునేవాళ్ళం కదా ....అన్నం విలువ ,అమ్మ మనసు ........
సాయంత్రం స్కూల్ నుండి రాగానే , మా ఊర్లో వున్నా పిల్లలందర్నీ పోగేసి ఆటలు ఆడేవాళ్ళం, ఎంతసేపు ఆదేవల్లమో మాకే తెలియదు ...ఇప్పుడు చూడండి ,మనకి టైం దొరకడమే కష్టం , దొరికినా కూడా అది ఏదో ఒక పనిచేయడానికే ఉపయోగిస్తాం ...
కనీసం schools కి halfdays ఆయినా ఉండేవి ,మన ఆఫీసులు కి ఆ పదానికి అర్ధమే తెలియదు , హాయిగా మధ్యానం వోచేసి చింతకాయలు , మామిడికాయలు అని ఇష్టం వోచినట్లు తిరిగేవాళ్ళం , ఎండలో తిరగోదు అని చెప్పే అమ్మ , పోనిలే అడుకోనివ్వు అనే నాన్న , ఇంతలో road పైనుండి వినిపించే ఐస్ క్రీం సైకిల్ వాడి బెల్ , మళ్లీ దానికోసం పరిగేతడం బలే వుంటుంది కదా .....
అల అమ్మే ఐస్ మంచిది కాదు వోదు అని పోట్లాడే అమ్మ , అమ్మ అలానే అంటుంది ,నువెల్లి కొన్నుకో అమ్మ అని డబ్బులిచ్చే నాన్న ....ఆహా !! ఏమి ఆ జీవితం !!!??? ఆ పుల్ల ఐస్ కొనుక్కొని వొచ్చి ఎంతో గర్వంగా నాన్న వొడిలో కూర్చొని ,అమ్మని వెక్కిరిస్తూ తింటుంటే ఆ ఆనందం వర్ణనాతీతం !!
అవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్కడివి .... మనం అల వుందం అన్న ఉండలేము...
అందుకే చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు మధురం మధురం .... ఔనా కదా....

Tuesday, July 6, 2010

radio బూచోడు ,

ఇది చూడగానే బూచాడమ్మా బూచాడు ,బుల్లి పెట్టెలూ వున్నాడు ....అని శ్రీదేవి చిన్నపుడు పాడిన పాట గుర్తొస్తోందా??
అలాంటిదే ఒక సరదా సంగతి వుంది,
మాహాస్టల్ లో అందరం కూర్చొని పిచా పాటి మాట్లాడుతుండగా,ఓ అమ్మాయి తన చిన్ననాటి విషయం ఒకటి చెపింది ..అదే మీకు చెప్తున్నా .....
మా ఫ్రెండ్ కి చిన్నపుడు radio అంటే చచ్చేంత బయం అంట , radio అంటే బయం దేనికి అనేగ మీ డౌట్ , దానికి కూడా ఒక బలమైన కారణం వుంది .....అది విన్నాక మీరు ఒప్పుకోవాలి (బయపడడం లో తప్పు లేదు అని )
:)
అసలు విషయం ఏంటంటే ....

చిన్నపుడు వాళ్ళ ఇంట్లోవాళ్ళకి రోజు radio వినడం అలవాటు అంట, అయితే వార్తలు వోచేప్పుడు ...... మీరు వింటున్నది XXXX వార్తలు ,చదువుతున్నది XXX అంటూ మొదలు పెడతారు కదా ... అలా విన్నపుడు తను చాలా బయపడిపోయి పరిపోఎదంట .... ఎవరో వార్తలు చదివితే నువ్వెందుకు పారిపోవడం అనే డౌట్ మీకు వోచినట్లే నాకు వొచింది
అసలు విషయం ఏమిటి అంటే , వార్తలు వింటున్నారు అని చెప్పగానే .... వీళ్ళకి నేను వింటున్నానని ఎలా తెలుసు ,ఎక్కడి నుండి అయినా నన్ను చూస్తున్నాడేమో (radio లో నుండి ) అని ఆలోచన వోచేదంట ....
వెంటనే మాస్టర్ బ్రెయిన్ తో ఒక ప్లాన్ వేసి , టెస్టింగ్ మొదలు పెట్టేదట ....radioని టెస్ట్ చేయడం ఏంటి అనే కదా మీ డౌట్...
మరి ఎమనుకున్నారు మా .....ని
ఇంతకి టెస్ట్ ఎంటో తెలుసా , radio లో వార్తలు మొదలు అయ్యేముందు ,వెళ్ళిపోయి గోడపక్కన దాకునేదంట , గోడపక్కన ఎందుకు అని అడిగితే ...ఔను , మరి radio వింటున్నామని తెలియకుండా వుండాలంటే అదే కదా చేయాలి..
అంత కస్టపడి దక్కున్నకుడా మల్లి వాడు " మీరు వింటున్నది అని చెప్పేవారట " ఇంకా తన బయానికి అంతులేదు.. అందుకే అప్పటినుండి వార్తలు స్టార్ట్ అవ్వగానే పరిపోఎదంట.....

Monday, June 28, 2010

పాపం పిల్లి ....

నాకు మాములుగా పిల్లులు కుక్కలు లాంటి జంతువులు అంటే చచే చిరాకు !!! అలాంటిది ఈ మధ్య మా హాస్టల్ లో ఎలుకలు బాగా వోచాయి అని మా owner తెలివిగా ఒక పిల్లిని(రోడ్ పైన కనిపిస్తే , పట్టుకోచారు లెండి ) తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టారు .... అక్కడి నుండి మొదలు కష్టాలు ..
అది ఎలుకల్ని పట్టుకోవడం అనేది జరగలేదు కాని ఎలుకలతో వోచే problems కన్నా ఎక్కువ దీనితో వున్నాయి...
ఫస్ట్ డే : ఎంతో భయం నటిస్తూ , ఎవర్ని చూసిన వెళ్లిపోయి సోఫా కింద దాక్కునేది ,soo అందరూ అప్పుడు దాని మీద జాలి పడిపోయి ,దాన్ని చాలా pamper చేసేవాళ్ళు (వాళ్ళల్లో నేను లేను సుమా) .
ఫస్ట్ వీక్ : ఒక వారం అయ్యేసరికి అది ఒక రాజులా ఫీల్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది . ఇప్పుడు పరిస్థితి తారుమారు అయిన్ధనమాట. అది జనాలకి బాగా అలవాటు పడిపోయి ఎవర్ని చూసినా మీదకి దూకడం ,కొరకటం(పాపం మొన్నే ఓక్ అమ్మాయిని కొరికింది ,తను TT కూడా చేయించుకుంది ),కనిపించిన ప్రతి వొస్తువుని నాకడం ...... ఇలా ఏవేవో చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ....దాని టైం కి దానికి తిండి పెట్టకపోతే మాకు పెట్టె తిండి లో మూతి పెట్టడం లాంటివి అన్ని చేయడం మొదలు పెట్టింది .....మా owner కి అది ఎం చేసిన ఇష్టమే ,అది carrot లో మూతిపెడితే కడిగి దానితోనే కూర చేసి పెడతాడు ,అదేమి అని అడిగితే బయట హోటల్స్ లో ఇంతకన్నా worst గ వుంటుంది ,అక్కడ మాత్రం తింటారుగా ఇక్కడ ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని తలకాయలేని ప్రశ్నలు వేస్తాడు ...
అక్కడితో అది ఆగలేదు , దానికి బాత్రూం ఎంటో తెలుసా.......కొంచెం ఆలోచించండి ................
strike అవ్వలేదు కదా ...............................నేనే చెప్తాను ............... హాస్టల్ లో ఎవరి బెడ్ neat గ ఉన్నదో చూస్కొని ,వాళ్ళు bedsheet వుతికారో లేదో చెక్ చేసి , అప్పుడు దాని పైన పనులు చేస్తది అనమాట ........ రోజు సాయంత్రం వెళ్లి బెడ్ చెక్ చేస్కునే వరకు టెన్షన్....

అలా మన time బాగోక ,ఆ బెడ్ మనదే అయితే అప్పుడు మొదలు అసలు కష్టాలు .....
వెళ్లి మా owner ని అడిగితే దాన్లో ఏముంది ,బెడ్sheet రేపు వుతికిస్తాను ,బయట వేయండి అని చెప్పి సింపుల్ గ వెళ్ళిపోతాడు .... ఆ bedsheet ని మల్లి వాడాలి అంటే ఎంత కష్టంతో కూడిన పనో వాడికి తెలియదు కదా .....
దాని ఫుడ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ...మాకు పెరుగు(అంటే మజ్జిగ ) ఇవ్వడానికి ఏడుస్తారు ....మార్నింగ్ టీలో నీళ్ళు మాత్రమే వుంటాయి ..మనుషులకి మాత్రం ఇంత కల్తి ఆహరం పెడతారు కాని పిల్లికి మాత్రం , ఒక్క చుక్కకూడా నీరు కలపకుండా పాలు , చికెన్ ,fish , egg ఇలా కేవలం healthy ఫుడ్ మాత్రమే పెట్టేవాడు ....దీనితో ఇది బక్కగా పీనుగులా వుండేది, ఏనుగులా అయిపోయింది ....

అది చేసే nuisance బరించలేక అందరూ గొడవపడడం మొదలు పెట్టారు ...అప్పుడు తప్పని పరిస్థితిలో దానిని వాళ్ళ అక్క ఇంటిలో పెట్టివోచాడు ......వాళ్ళు కూడా బరించలేక(వాళ్ళ అక్క తన పిల్లలకే తిండి సరిగా పెట్టదు,అలాంటిది పిల్లికి ఎం పెడ్తుంది) , garrage లో పెట్టి లాక్ చేసారంట , పాపం ఎప్పుడో ఒక కుక్క వ్చీ లాక్కుని పోయిందంట ......

మా హాస్టల్ లో వున్నపుడు , మృగరాజులా బ్రతికింది ,అక్కడికి వెళ్లి ఇలా అన్యాయంగా చనిపోయింది ...... ఆ కుక్క తినడానికే మా owner దానిని పెంచాడేమో అనిపిస్తోంది ....

ఇదంతా విని మీకేం అనిపిస్తోంది ???

Wednesday, June 2, 2010

గాలి వానలో వాన నీటిలో పడవ ప్రయాణం ...

ఏమిటి ఈ జీవితం అనిపిస్తోంది ?? ఎందుకు ఏమైంది అనే కదా మీ డౌట్ ... అక్కడికే వొస్తున్న......

ఈ ఉద్యోగాలు ,దాని కోసం హాస్టల్ లో నివాసాలు , ఇంటికి వెళ్ళడానికి పెద్ద పెద్ద ప్రెఅపరతిఒన్స చేసుకోవడం ,అది యదావిధిగా రద్దు కావడం ........ ఇలా విరక్తి కలిగించి విషయాలు ఎన్నో వున్నాయి ....
మరి ఇంత కష్టపడడం ఎందుకు , హాయిగా ఇంట్లో కూర్చో అనే కదా చెప్పబోతున్నారు .... ఆగండి ఆగండి .....దానికి ఒక ప్రాబ్లం వుంది ....మీరందరూ కమలహాసన్ "తెనాలి" సినిమా చూసే వుంటారు , వాడు భయం అనే ఒక పదం తీసుకొని ఎన్నో విషయాలు చెప్పాడు ....అలాగే నాకు కూడా , ప్రాబ్లం అనే టాపిక్ ఇస్తే చాలు , pages చాలవు ...బుక్స్ కావలి రాయడానికి...
ఇక్కడ వుంటే పని చేయడం తప్ప మిగతా అన్ని ప్రాబ్లెమ్స్ ee ...పొదున్న లేచినప్పటినుండి వీళ్ళు వరద బాధితులు , తిండి లేక మా దగ్గరికి వోచి వుంటున్నారు అని ఫీల్ అయ్యే మా హాస్టల్ owner(తన గురించి తర్వాత చెప్తాను,దానికి inkoo బుక్ కావలి) ,..
అక్కడ పెట్టి వుడకని కూరలు , నీళ్ళ టీ ( మిల్క్ అండ్ వాటర్ ratio 1:4 లో వుంటుంది ) ,పెరుగు అని పిలవబడే మజ్జిగ ఇలా ఎన్నో వెరైటీ లు తిని తిని విసుగు చెందిన తినక తప్పద్దు(ఎందుకంటే ఆఫీసు కాంటీన్ ఫుడ్ ఇంకా దారుణం ) కాబట్టి ఏదో ఒకటి తినేసి బయల్దేరాలి ఆఫీసు కి ..... అన్నట్లు చెప్పడం మరిచాను తినే వాటికి నామకరణం కూడా మేమే చేయాలి సుమా !! అంటే అర్ధం చేస్కొండి ,ఆ తిండి ఎలా వుంటున్దూ .....
ఇంకా ఆ యజ్ఞం ముగిసాక , ఆఫీసు బస్సు కోసం ఇంకో యజ్ఞం , 25 మంది పట్టే బస్సు లో రూజు ఒక 75 మంది కలిసిమెలసి ప్రయాణం చేస్తాం (లేదంటే ఎండలో 1.5 kms నడవాలి కదా ,అందుకే అంత unity ).. బస్సు లో వున్నా సెక్యూరిటీ మూడ్ ప్రకారం మా ప్రయాణం సాగుతుంది ...వాడికి ఇష్టం అయితే అందరిని ఎక్కనిస్తాడు ,లేదంటే 25 మంది ని లేకపెట్టి మరి డోర్ వేసేస్తాడు ,కాబట్టి అక్కడ కూడా పంపుల దగ్గర కొట్టుకొనే లేడీస్ లాగా , ఫిఘ్త్ చేసి మరి బస్సు ఎక్కాలి ...inkoo ట్విస్ట్ తెలుసా , ఇంత తన్నుకొని బస్సు ఎక్కితే దాన్లో సీట్ లు వుండవు ....ee fight అంతా కేవలం నిల్చోవదానికే సుమా !! అలా మా ప్రయాణం ముగించుకొని ఆఫీసు కి చేరతాము .......

అసలు కథ ఇక్కడే మొదలు.......!!
మళ్ళి కలుద్దాం ....

Monday, May 17, 2010

attitude...

Don't walk as if you rule d world,

Walk as if you don't care who rules d world,

But rule yourself,Coz that's important &

That's called " attitude"

Monday, May 10, 2010

Why Planning Is Important?

One Night 4 college students were playing till late night and could not study for the test which was scheduled for the next day. In the morning they thought of a plan. They made themselves look as dirty with grease and dirt. They then went up to the Dean and said that they had gone out to a wedding last night and on their return the tire of their car burst and they had to push the car all the way back and that they were in no condition to appear for the test.
So the Dean said they could have the re-test after 3 days. They thanked him and said they would be ready by that time. On the third day they appeared before the Dean. The Dean said that as this was a Special Condition Test, all four were required to sit in separate classrooms for the test. They all agreed as they had prepared well in the last 3 days.
The Test consisted of 2 questions with a total of 100 Marks.
Q.1. Your Name......................... (2 MARKS)


Q.2. which tire burst? (98 MARKS)
a) Front Left
b) Front Right
c) Back Left
d) Back Right.....!!!???????????????????????

Wednesday, April 28, 2010

Advice to Calm a Disturbed Mind.

This is the small story of Budha which i read in one of the books....I found this very simple and fruitful idea...


Once Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers.. This was in the initial days. While they were traveling, they happened to pass a lake. They stopped there and Buddha told one of his disciples, "I am thirsty. Do get me some water from that lake there."

The disciple walked up to the lake. When he reached it, he noticed that right at that moment, a bullock cart started crossing through the lake. As a result, the water became very muddy, very turbid. The disciple thought, "How can I give this muddy water to Buddha to drink!"

So he came back and told Buddha, "The water in there is very muddy. I don't think it is fit to drink." After about half an hour, again Buddha asked the same disciple to go back to the lake and get him some water to drink. The disciple obediently went back to the lake.

This time too he found that the lake was muddy. He returned and informed Buddha about the same. After sometime, again Buddha asked the same disciple to go back. The disciple reached the lake to find the lake absolutely clean and clear with pure water in it. The mud had settled down and the water above it looked fit to be had. So he collected some water in a pot and brought it to Buddha.

Buddha looked at the water, and then he looked up at the disciple and said," See what you did to make the water clean. You let it be.... and the mud settled down on its own - and you got clear water. Your mind is also like that! When it is disturbed, just let it be. Give it a little time. It will settle down on its own. You don't have to put in any effort to calm it down. It will happen. It is effortless...

Tuesday, April 27, 2010

అమ్మ కవిత!!!

మా అమ్మ కవిత ...

జీవితం ఒక సుందరమని కలగన్నాను , మెలకువవొచి చూస్తే అది స్వప్నమని తెలిసి నవ్వుకున్నాను ..

I dont remember the exact lines,but could recollect few words and the meaning,with which i framed this...
Suggest me ,if something is to be modified....


ఎంత అర్ధం వుంది ఇంత చిన్న వాక్యం లో !!!
నిజమే కదా , జీవితాన్ని ఎపుడు అందంగా ఊహించుకోవటం లో ఎంతో ఆనందం వుంటుంది , కాని ఆ ఊహ చెదిరి పోతే ...???

First day of my blogging!!

Helloo Everyone,

Idhi create cheyadaaniki chaala time teeskunannu....i mean to decide that i should have one blog..

FInally ,maa friend punyama ani ,i got one blog for myself..